CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 25 oktober 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Ilse Hut
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Sam Jansen
(Persoonlijk) Gebed
Onze hulp en groet van God
Zingen: Opwekking 717
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 37 vers 1, 2 en 9
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Opwekking voor kids 161
Bijbellezing: Prediker 7:13-29 HSV
Preek: De betere wereld begint bij God (Prediker 7:29)
Zingen: Opwekking 763
Dankgebed
Voordragen, NB: Psalm 14 vers 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis
We ontvangen de zegen van de Here

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: diaconie, red een kind en NBG.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 18 oktober 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars (door kind)
(Persoonlijk) Gebed
Onze hulp en groet van God (we staan)
Voordragen, NB: Psalm 90 vers 1, 6 en 8
Leefregels van God
Zingen: LvdK 432
Kindermoment (nodig: papier, stiften)
Zingen, kinderlied: Opw v kids 161
Bijbellezing: Prediker 7:1-14 NBV
Preek Waar gaan we heen?
Prediker 7:13-14
Zingen: Toekomst vol van hoop
Dankgebed
Voordragen, NB: Psalm 73 vers 9 en 10
Geloofsbelijdenis (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, kerkelijke kassen en Compassion.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 4 oktober 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
(Persoonlijk) Gebed
Onze hulp en groet van God
Leefregels van God
Zingen, NB: Psalm 111 vers 1, 4, 5, 6
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Timotheüs 9
Bijbellezing: Prediker 4:17-5:6 NBV
Preek Dus heb ontzag voor God
(Prediker 5:6)
Zingen: Opwekking 245
Dankgebed
Zingen, OB: Psalm 68 vers 10
Geloofsbelijdenis
We ontvangen de zegen van de Here

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, zending en onderhoud kerk en gebouwen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.