Kerst

De lelie als symbool voor Maria: onschuld en zuiverheid.
Stro en ster verwijzen naar geboorte van Jezus.
Blauwe doek met sterren verwijst naar
talrijke nakomelingen van Abraham.

 

4e Advent

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
De roos als symbool voor Batseba,
granaatappel staat voor vruchtbaarheid.

 

3e Advent

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Ruth uitgebeeld door een roze bloem,
rechts de korenaren die Ruth verzamelde
en brood dat symbool staat voor
de honger waar Naomi voor vluchtte.

 

2e Advent 

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Rachab uitgebeeld als open roos,
de gesloten roos staat voor het veilige huis.
Het rode koord: levensdraad voor het hele volk.
Druiven: het beloofde land.

 

1e Advent

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Stamboom en familiealbum van Jozef met
belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.
Tamar betekent dadelpalm,
op de rechterpagina van boek,
en snoer met zegelring.
Links een mooie orchidee als
symbool voor Tamar in
mooie kleding i.p.v. weduwedracht.