2018 

Goede Vrijdag

Pasen

Pinksteren

1e Advent

2e Advent

 

3e Advent

4e Advent

2019

Biddag

 

Kerst

     

Uw licht is

op aarde verschenen,

niet in het centrum van de macht,

maar buitenaf,

in een stal,

op stro tussen de dieren.

Uw licht is verschenen

in een kwetsbaar kind

als een kostbare parel,

als een witte bloem.

God,

leer ons mens te worden,

als Jezus

in het spoor

van uw Geest,

uw Licht te laten landen

op aarde.

 

4e Advent

     

Vertrouwen op u als een rots om op te bouwen

als een poort naar nieuw leven

als kracht om grenzen te doorbreken

en ruim baan te maken voor Uw licht op aarde.

God schenk ons kracht om in

woord en daad het duister te doorbreken.

 

3e Advent

 

 Verwachten is hoopvol leven, uitzien naar een sprankje licht.

Als een ster in de nacht. 

Verwachten is uitzien naar een nieuwe toekomst,

verborgen in een kind, als een zaadje, als een vrucht,

als een belofte van een nieuw leven.

Opnieuw in uw Licht. 

God schenk ons de verwachting van liefde die bevrijdt,

zichtbaar in mensen die leven vanuit het vuur van uw Geest.

Leer ons groeien van binnenuit

 

2e Advent

Op zoek naar een koning, een leider, is kritisch zijn:

je niet laten leiden door schone schijn en valse macht,

maar een mens zoeken die inspireert om op eigen wijze vrucht te dragen

opdat de schepping leefbaar blijft.

God leer ons kiezen om de smaak van waarachtig leven te ontdekken

en in uw Geest vrucht te dragen.

 

1e Advent

Gedicht bij het liturgisch bloemstuk: 

Mensen die opstaan uit liefde voor U,
als een licht ons voor gegaan,
zoekend naar gerechtigheid, zijn mensen
die ons leiden, naar uw grenzeloze Licht.
God, leer ons luisteren naar hen,
maak ons ontvankelijk voor Uw licht, laat ons opstaan.
 

  

Pinksteren 

    
  
Met Pinksteren brengen de twaalf apostelen één boodschap
in de talen van de volkeren en zetten alles in vuur en vlam.
De rode kaars staat voor de éne hartverwarmende boodschap
en is omringd door twaalf verschillende, vlammende bloemen.
Het geheel toont eenheid in verscheidenheid.
 
 

Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan.
De takken wijzen als armen naar omhoog, een uiting van vreugde.
Geel van de bloemen = licht, luister, glorie!
Het is de kleur van de zon, de zon die het beeld is van het licht van de Allerhoogste.

 

Goede Vrijdag