Het team van wijkbezoekers bestaat momenteel uit 7 leden en hebben als taak het bezoeken van ouderen en langdurig zieken om zo een directe band te leggen tussen hen en de gemeente. Bezoeken worden ook afgelegd bij huwelijksjubilea, geboorte, nieuwe leden, trouwdiensten, sterfgevallen en begrafenissen.
De wijkbezoekers vergaderen eens per maand en organiseren jaarlijks de kerstviering met broodmaaltijd en uitje voor ouderen en bezorgen op Goede Vrijdag een paaspresentje.