Kerstviering

De kerstviering met de ouderen en andere belang-stellenden uit de
gemeente is op D.V. donderdagmiddag 14 december 2023. Ds. R. Sietsma
hoopt deze middag de meditatie te verzorgen.
U ben vanaf 3 uur van harte welkom en deze kerstviering zal worden
afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Opgeven kan tot zondag 10 december bij een van de wijkbezoekers.

Hartelijke groeten, de wijkbezoekers.

 

Het team van wijkbezoekers bestaat momenteel uit 7 leden en hebben als taak het bezoeken van ouderen en langdurig zieken om zo een directe band te leggen tussen hen en de gemeente. Bezoeken worden ook afgelegd bij huwelijksjubilea, geboorte, nieuwe leden, trouwdiensten, sterfgevallen en begrafenissen.
De wijkbezoekers vergaderen eens per maand en organiseren jaarlijks de kerstviering met broodmaaltijd en uitje voor ouderen en bezorgen op Goede Vrijdag een paaspresentje.