10 september, Startzondag
10.00 uur Br. K. Nijenhuis
14.00 uur Sing-inn
Collecten: Kerk/Kerkelijke kassen/Voedselbank

17 september
09.15 uur Leesdienst 
14.00 uur Ds. R. Sietsma, GKV Marum
Collecten: Diaconie/Kerkelijke kassen/Onderhoud
kerk

24 september, Voorbereining Heilig Avondmaal
09.15 uur Leesdienst broeder K. Apoll
14.00 uur Ds. D. Steensma, Feanwâlden
Collecten: Kerk/Next Move

01 oktober Heilig Avondmaal
09.15 uur Prof. G. C. den Hertog, Apeldoorn
14.00 uur Prof. G. C. den Hertog, Apeldoorn
Collecten: Kerk

08 oktober
11.00 uur ds. A. J. Dorst, Surhuisterveen
14.30 uur Leesdienst
Collecten: Kerk/ Onderhoud fonds kerk/ Bloemenfonds

15 oktober
09.15 uur ds. B. Coster, N.H., Rouveen
14.00 uur ds. J. Oosterbroek, Dronten
Collecten: Diaconie/ Zending/ Zingeving

22 oktober
09.15 uur ds. R. Sietsma, GKV Marum
14.00 uur ds. R. Sietsma, GKV Marum
Collecten: Kerk/ Evangelieverkondiging Israël/
Onderhoud fonds kerk

29 oktober
09.15 uur ds. J. W. Ester, Rotterdam-centrum
14.00 uur ds, J. W. Ester, Rotterdam-centrum
Collecten: Kerk/ Bloemenfonds/ Platform Westerkwartier

 

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.