19 maart 
09.15 uur student H.J. Ymker, Meppen, Voorbereiding HA
14.00 uur student H.J. Ymker, Meppen
Collecten: kerk, kerkelijke kassen, voedselbank Grootegast-Marum

26 maart 
09.15 uur ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn-Zuid, Heilig Avondmaal
14.00 uur ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn-Zuid
Collecten: kerk

2 april

9.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum

14.00 uur ds. D.J. Steensma, Veenwouden

Collecten: Kerk, Onderlinge bijstand, Zingeving

3 april

19.30 uur Vesper (avonddienst)

4 april

19.30 uur Vesper

5 april

19.30 uur Vesper

6 april 

Heilig avondmaal in samenwerking met de GKV Marum, Witte Donderdag

7 april

19.30 uur ds. B. Visser, Goede Vrijdag

Collecten: kerk en Israël

9 april

10.00 uur br. K.J. Nijenhuis, 1e Paasdag

13.30 uur Zangdienst

Collecten: Diaconie, Red een kind, Onderhoud kerk

10 april

9.15 uur Dienst georganiseerd door Commissie Bijzondere diensten, 2e Paasdag

Collecten: Kerk, Zending

16 april

9.15 uur ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn-Zuid

14.00 uur ds. S. Bulten

Collecten: Kerk, Bloemenfonds, Jeugdwerk

23 april

9.15 uur student R.B.J. van der Linden

14.00 uur student R.B.J. van der Linden

Collecten: Kerk, Kerkelijke kassen, Onderhoud kerk 

30 april

9.15 uur ds. R. Bikker

14.00 uur ds. J. Oosterbroek

Collecten: Zending, Onderhoudsfonds kerk, Woord en daad

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.