De kerkdiensten worden gehouden in "de Schakel"

20 november Eeuwigheidszondag
09.15 uur br. E. Evers
14.00 uur br. K.J. Nijenhuis, gedenken overleden gemeenteleden
Collecten: kerk, evangelieverkondiging Israël, onderhoud kerk

27 november
09.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum, voorbereiding Heilig Avondmaal
14.00 uur ds. R. Bikker, Groningen
Collecten: onderlinge bijstand, kerk, kinderwerk

04 december
9.15 uur ds. J. Trommel, Alphen a/d Rijn, viering Heilig Avondmaal
14.00 uur ds. J. Trommel
Collecte: diaconie

11 december
9.15 uur br. H. Helmus
14.00 uur br. B. Koerts, Nieuwe Pekela
Collecten: kerk, wijkbezoekers, onderhoud fonds kerk

18 december
9.15 uur kand. J. van Limbeek, Haren
14.00 uur kand. J. van Limbeek
Collecten: kerk, zending, onderhoud fonds kerk

24 december, Kerstavond
18.45 uur kinderkerstfeest met schimmenspel
19.30 uur kerstnachtdienst

25 december, 1e Kerstdag
10.00 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
13.00 uur zangdienst
Collecten: diaconie, kerkelijke kassen, Voedselbank Grootegast-Marum

26 december, 2e Kerstdag
9.30 uur dienst georganiseerd door CBD m.m.v. Vredewolds chr. mannenkoor
Collecten: kerk, kerkelijke kassen

31 december
19.30 uur br. H. Stuiver
Collecten: Kerk, Evangelieverkondiging Israël,

1 januari 2023
10.00 uur br. K.J. Nijenhuis

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.