CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

De diaconie helpt, ook in eigen gemeente

In alle lagen van de samenleving vind je mensen met geldzorgen. Het kan dan gaan om situaties van armoede, schulden of verlies van betaald werk. Van oudsher heeft de diaconie een taak in het steunen van deze mensen. Velen hebben te maken met hoge energiekosten. Kijk maar onze kerk. Maar ook bij mensen thuis staat de thermostaat een paar graden lager. Dan maar een extra warme trui of onder een deken op de bank. De hoge gasprijs heeft niet alleen invloed op onze eigen energierekening. Kijk eens naar de supermarkt, de bakker, de slager. Thuis kan de kachel wel wat zachter maar de oven van de bakker moet wel op 200 graden staan om brood te kunnen bakken. De koelcel van de slager kan niet hoger in temperatuur. De grondstoffen zijn al duurder, de leveranciers van supermarkten hebben ook hogere kosten en berekenen dat door en de winkelier past de prijzen er ook op aan.

Ik zag voor de kerst een filmpje over een bakker. Zeven generaties lang bestond deze bakkerij. Een paar dagen voor kerst ging de wekker van de bakker voor het laatst om middernacht. Er moest geld bij in plaats van dat de bakker geld verdiende. Met trillende handen en tranen in zijn ogen draaide hij voor het laatst de deur op slot. De reacties van klanten waren overweldigend. Waar ooit de schappen vol lagen met broden, gebak en koekjes stonden nu de mooiste bloemstukken. Bedankt voor alles!

Je hoort vaak de zin “Geld maakt niet gelukkig”. Hebt u, heb jij de vraag wel eens omgedraaid of geen geld je wel ongelukkig maakt? Als je geen geen geld hebt, alle dubbeltjes om moet draaien voor je dagelijks brood, je aangewezen bent op de voedselbank, wat dat met je leven doet? Natuurlijk hang je dat niet aan de grote klok. Geldgebrek beheerst je leven en wij Nederlanders doppen graag onze eigen boontjes.

Diaken komt van het Griekse woord 'diakonos' wat dienaar betekend. Diakenen worden nogal eens 'doeners van de kerk' genoemd. Het is niet alleen onze taak om op zondag 'in de bank' te zitten of om het Heilig Avondmaal uit de delen maar juist ook het verlenen van (financiële) bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.

Natuurlijk spitsen wij onze oren. Nemen we zelf initiatieven zoals collecten voor de oorlog in Oekraïne en recentelijk de aardbeving in Turkije en Syrië. Ook in ons eigen land helpen wij mensen, steunen wij projecten. De diaconie is er ook voor onze eigen broeders en zusters die in nood verkeren. Als u of jij (financiële) bijstand, verzorging of bescherming nodig hebt neem dan contact met ons op via uw wijkdiaken. Problemen kunnen we proberen op te lossen en u daarbij te ondersteunen waar nodig is.

Namens de diaconie

P.B.

 

Collecten

 
U kunt uw totale zondagse bijdragen aan de collecten in één keer overmaken naar de bankrekening van de kerk. Er zal gezorgd worden voor een
eerlijke verdeling van de collectegelden over de verschillende collecten.
 
(Iedere zondagochtend wordt er bij de uitgang door de kinderen gecollecteerd voor een goed doel. ’s Middags staat er niemand bij de uitgang, maar kunt u uw bijdrage in de daarvoor bestemde collectebussen bij de uitgang doen. Er liggen ook machtigingskaarten op de tafels in beide hallen.)
 
 

Avondmaal

In onze gemeente wordt 5 keer per jaar het avondmaal gevierd. Het avondmaal werd door de Here Jezus zelf ingesteld op dezelfde avond dat de Heer Jezus werd verraden. Dit vinden wij in 1 Korinthiërs 11:24-25.

“En nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis”. De reden waarom we het Avondmaal in acht nemen, is dat Jezus Christus ons dit geboden heeft te doen.

Indien u niet in staat bent om in de kerk met de gemeente het heilig avondmaal te vieren, dan bestaat er de mogelijkheid om dit thuis te doen. U kunt meeluisteren via de kerktelefoon of kerkomroep. Één van de diakenen zal u dan thuis, voor aanvang van de dienst, voorzien van brood en wijn. Op deze manier zijn we met elkaar in Christus verbonden. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken.

 

Sponsorkinderen Red een Kind/Woord en Daad

Als gemeente hebben wij 9 sponsorkinderen en 1 gezin. Door uw/jullie giften kunnen de kinderen naar school en zo een goede toekomt opbouwen. Blijft u dit belangrijke werk steunen? U kunt uw gift overmaken op reknr. NL43 RABO 0341 0783 44 T.n.v. diaconie Chr. Geref. Kerk Kornhorn. Alvast heel hartelijk dank namens de kinderen en hun gezinnen.

Regelmatig ontvangen wij post van de sponsorkinderen. Ze stellen het op prijs om iets van ons te horen. Dit stimuleert en bemoedigd hen. Stuurt u/jij een kaartje of tekening terug? Foto’s en adressen hangen in beide hallen van de kerk.

Graag als afzender CGK kornhorn gebruiken. Vermeld nooit uw eigen adres!

Graag voldoende frankeren.