De Commissie van Beheer houdt zich bezig met o.a. de financiële zaken binnen de kerk,

het onderhoud van de pastorie, de kerk en de Schakel en diverse andere zaken.

Als commissie vergaderen we elke eerste maandag van de maand.

 

Voorafgaand aan de vergadering wordt van 19.00-19.30 uur in 

de schakel de collectemuntenverkoop gehouden.