Synode nieuws

De kerkenraad heeft twee rapporten van de laatst gehouden synode
ontvangen. De uitgave van deze rapporten is, op verzoek van de Generale
Synode, verzorgd door de taakgroep Samen kerk-zijn. Het gaat om de
rapporten rond Vrouw en ambt en het rapport van de commissie kerk-zijn.
Van deze beide rapporten heeft de kerkenraad een exemplaar. Heeft u
interesse in de rapporten ( het is een uitleen systeem) mail dan de scriba.
De scriba zal zorgen dat u de rapporten krijgt. U kunt de rapporten (in
dezelfde opmaak) ook online vinden en digitaal lezen. Ze staan op:
https://cgk.nl/rapporten/

De kerkenraad