Het thema is opnieuw HOOP 


Het is de start van een nieuw gemeenteseizoen. Na de
vakantieperiode willen we met elkaar vernieuwd aan de
slag met de opbouw van Gods koninkrijk en elkaar. 

U ziet het thema verwerkt in een logo waar je de elementen
geloof, hoop en liefde terugvindt.
De kern van het logo vormt het anker. Vanouds is het anker
het symbool van de hoop. Verankerd in vaste grond vind je
zekerheid.
Het anker is verbonden met het kruis wat is opgebouwd uit
wrakhout, maar niettemin groot van kracht. Het kruis is het
teken waarin God voor ons en de wereld zichtbaar is
geworden door Jezus Christus.
De verbinding tussen dat kruis wat wij zo nodig hebben en
het anker van hoop is een koord van liefde met de kracht
van het sterkste kabeltouw! De liefde wordt in het koord
verbeeld door de hartvorm die erin is verwerkt.
Geen mens kan zonder de liefde van God. Vanuit die liefde
is Jezus Christus naar de aarde gekomen om ons te
bevrijden van de zondelast. Door de Heilige Geest werkt 
God in en door mensen en wordt Gods liefde voor ons en
de wereld kenbaar. In verbondenheid met de Drie-enige
komen wij tot het doel van ons leven. Wij mogen leven uit
die hoop. Draag die goede boodschap van Gods liefde uit in
liefde naar Hem en elkaar!
Laten we elkaar als zussen en broers bemoedigen vanuit
die hoop! Een hoop die zeker is!


Hartelijke groet, Kees Nijenhuis.