Kindernevendienst

Tijdens elke zondagochtenddienst is er kindernevendienst.
De kinderen zijn eerst gewoon in de dienst. Na het gebed is er een kindermoment.

In dit kindermoment wordt kort verteld waar we met de kinderen mee bezig gaan.
Na het kindermoment zingen we een kinderlied.
Dit lied wisselt elke maand en wordt gezongen door een aantal kinderen. 
Na het kinderlied gaan de kinderen naar de Schakel voor de kindernevendienst.

De kindernevendienst is voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar. We gebruiken de methode van bijbel basics.

Daarin staat een bijbelverhaal beschreven en staat er vaak een knutselwerk, spel of proefje in die we met de kinderen kunnen doen. 

Aanspreekpunt zondagschool en kindernevendienst: Marjan de Vries-Marinus

 

Paaskaars 

In het begin van elke ochtenddienst wordt de paaskaars aangestoken door een van de kinderen

Een van de oudere kinderen lees de tekst voor. 

Vanaf 10 september 2023 is dat deze tekst:

 

 Een tekst die goed bij het jaarthema past.